top of page
Lockers with keys

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på största allvar. Vi har bra erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information, som en del av vår verksamhet. Din personliga integritet och att du känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt.

Safe

I vår integritetspolicy beskriver vi den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilket lagstöd vi har för behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. För att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas rekommenderar vi att du läser vår Integritetspolicy noggrant.

bottom of page